Mühəndis Konstruktor

Mühəndis Konstruktor

Bilməlidir:

İstilik sistemlərinin layihələndirilməsini ,avadanlıqların və materialların seçilməsini ,istifadə
normativlərini , İstilik sistemləri üzrə mövcud  snip ,normativ, texniki tələbləri.
Dövlət Sanitariya-Epidemioloji Xidmətinin tələblərini.
Dövlət  Enerji  Nəzarətinin tələblərini  və normativlərini.
Qaz xətlərinin ,sıxılmış hava xətlərinin, qaz və hava xətlərində təzyiq tənzimləmə,sərfiyat
ölçmə sistemlərin layihələndirilməsini. Layihə əsasinda mal material sərfiyat cədvəllərinin
hazırlanması.
Buxar hasilatı sistemlərinin konsepsiyası layihələrinin hazırlanması və icazəsi olan layihə bürolarının seçimində texniki tapşırıqların hazırlanmasını.
İçməli , texnoloji ,texniki su sistemlərinin layihələndirilməsi , meterial sərfiyatlarının hesablanması.
Paspotların göstəriciləri əsasında ,verilmiş statik yüklər əsasında dinamik yüklərin hesablanması.
Enerjidaşıyıcıların layihələndirilməsində və istismarında son normativləri, istismar və texniki
təmir təlimatları , snip ,in istifadə qaydalarını.
Havalandırma və aspirasiya sistemlərinin layihələndirilməsi.
Detaların və təmir ücün lazim tərtibatlarin eskiz layihələrinin işlənməsini.
Avtacad və baçqa layihələndirmə kompüyutor proqpamlarını.
Verilmiş texniki tapşırıq əsasında texnoji proseslərin konsepsiyasınin hazırlanmasını.
Əməyin mühafizəsi təhlükəsizlik texnikası  ,yangından mühafizə qaydaları və. S
normativ sənədlər toplusundan istifadə qaydalarını.

E-mail: hr@pmdagriculture.az

Advertisements

Author: Eldar Mansimov

Eldar Mansimov Offshore Drilling Rig Operator at Caspian Drilling Company LTD Mob: +994509790908 E-mail: eldarmansimov@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s